Web Content Display

Wettelijke Disclaimer

Deze website www.airplusinternational.be en de onderliggende pagina's, die op elk moment kan worden aangepast, is onderhevig aan:

 1. Gebruiksvoorwaarden
 2. Algemene privacyverklaring
 3. Cookiebeleid
 4. Wettelijke disclaimer

en wordt onderhouden om u de mogelijkheid te bieden informatie te krijgen over onze producten en diensten aan te vragen die door AirPlus International SA/NV worden aangeboden. Deze afstandsverklaring is van toepassing op de hierboven vermelde websites en als u niet instemt met deze juridische kennisgevingen, mag u de hierboven vermelde website niet gebruiken.
 

 1. Gebruik van "AirPlus International SA/NV": Vanuit juridish standpunt zijn de bedrijven van de AirPlus Group ( Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, AirPlus International, AirPlus International SA/NV). De begrippen, "We", "Wij" of "Ons" die in deze website worden gebruikt, verwijzen echter naar AirPlus International SA/NV in het algemeen of, indien niet expliciet anders vermeld , waar het niet nuttig is om een specifiek bedrijf van AirPlus International SA/NV te benoemen. Indien diensten worden aangeboden door een afzonderlijke juridische entiteit wordt de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verlenen van die service duidelijk benoemd.
   
 2. Geen verklaringen of garanties: Hoewel AirPlus International SA/NV grote inspanningen heeft geleverd om te zorgen voor accurate en actuele informatie en links, worden dergelijke informatie en links op deze website u ter informatie aangeboden in de huidige staat en zoals ze beschikbaar zijn. 

  AirPlus International SA/NV doet geen verklaringen en geeft geen garanties, noch expliciet, noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de beschikbaarheid, de juistheid, de betrouwbaarheid of de inhoud van deze website. 

 3. Geen aansprakelijkheid : AirPlus International SA/NV wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik van deze website of andere websites die eraan gekoppeld zijn. AirPlus International SA/NV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, accidentele, specifieke, indirecte schade of andere gevolgschade en kan niet worden gedwongen om schadevergoeding te betalen als gevolg van uw toegang tot of uw gebruik van deze website of een ander website die eraan gekoppeld is, of wegens de onmogelijkheid om voormelde websites te gebruiken, of als gevolg van eventuele fouten of nalatigheden in de inhoud ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen die uw computerapparatuur zouden kunnen aantasten of eventueel verlies van omzet, winst, gegevens of gebruik.

  AirPlus International SA/NV kan deze website te allen tijde aanpassen zonder kennisgeving, maar is niet verantwoordelijk om de websites bij te werken. Alle gebruikers stemmen ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze website of websites die eraan gekoppeld zijn en de inhoud ervan steeds op eigen risico zijn.
   
 4. Koppelingen naar externe websites: AirPlus International SA/NV geeft geen mening over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die aan deze website gekoppeld zijn of die u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. AirPlus International SA/NV doet geen verklaringen over externe websites en wijst expliciet elke aansprakelijkheid voor informatie van dergelijke externe partijen en het gebruik ervan af.
   
 5. Bedrijfsinformatie en aangeboden diensten: AirPlus International SA/NV, met zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, BTW BE 0883.523.807 RPR Brussel.

  Voor de diensten die via deze website worden aangeboden verwijzen we naar de relevante rubrieken van de diensten waarin de meest essentiƫle elementen duidelijk worden beschreven, waarin prijsaanduidingen worden opgegeven en waarin wordt vermeld in welke mate leveringskosten worden aangerekend of niet.

  Binnen de rubrieken waarin we bepaalde diensten aanbieden, verwijzen we naar deze rubrieken waarin we duidelijk aangeven in welke mate het recht op terugtrekking wordt aangeboden en wat de betalings-, leverings- en uitvoeringsmodaliteiten van de relevante diensten zijn.

  Ingeval van promoties/aanbiedingen geven we duidelijk de duur van de aanbieding en de relevante prijszetting aan.

   
 6. Alle rechten voorbehouden